Välkommen till min hemsida !

 

RESERÄKNINGSMALLAR för inrikes och utrikes tjänsteresor
samt

 

Hjälp att spela SUDOKU

 

 

Om mig

 

LäsMIG
Excel resor

LäsMIG OpenOffice resor

LäsMIG SUDOKU

 

Filarkiv

 

Bildarkiv


Webbadresser
 

Åter till
Startsidan


 

LäsMIG om Reseräkningar i gratisprogrammet OpenOffice

OBS Du måste ha OPENOFFICE.ORG installerat på Din dator. Detta OpenOffice-program är helt gratis och kan hämtas på Internetadressen under länken webadresser på min hemsida. Se till att Du väljer det Svenska programmet där.

Jag har läst i en datortidning att det inte är Svensk ordlista automatiskt i programmet. Du kan hämta den Svenska Ordlistan + Svenska Synonymordlistan + Rättstavning på länken webadresser på min hemsida och installera dessa också.

Filerna för reseräkningarna, som Du skall ha i Din mapp (t ex RESOR) på Din hårddisken, får Du efter anmälan till mig via E-post.

Du öppnar RESEFLER.ott = MALL, som avser Förrättningar och tjänsteresor inom landet
Du öppnar RESEUT.ott = MALL, som avser Utrikes resor
LÄSMIG_Reseräkningar i OpenOffice.otd är denna fil

Gör så här:
Alternativ om Du vill använda den här reseräkningsrutinen (Inrikes- eller Utrikes tjänsteresor), som Du önskar öppna direkt hos Dig: Ta reda på vilken enhet (t ex C) och i vilken mapp (t ex Resor) på datorn Du lagt reseräkningsfilerna. Antingen startar Du OpenOffice och öppnar den fil Du önskar eller också dubbelklickar Du på den fil Du önskar, så öppnas OpenOffice och filen automatiskt. Om Du skulle vilja ändra eller lägga till variabler, så gör Du det under menyn Infoga - Namn längst upp i fönstermenyn. Du kan titta i doc-filerna Namn …osv. vilka namn på variabler jag använt för beräkningarna i reseräkningarna jag gjort.

Mallarna är skrivskyddade, så när Du vill spara Din ifyllda reseräkning, måste Du döpa om den till eget namn för resan, som får ändelsen .ods. Detta är för Din säkerhets skull, att de är säkrade, så att Du inte själv ändrar grundfilen, när Du skriver en ny reseräkning. Vill Du ändra något i själva programmet, måste Du själv ta bort Skyddet, vilket Du gör under Verktyg – Skydda dokument och tar bort bockarna vid Tabell och Dokument. Men var försiktig! så Du inte glömmer/det är lätt att glömma att Skydda programmet och Spara igen efter en eventuell ändring. (Både svenska och utländska traktamenten, km-ersättning för egen bil, kostersättningar och ev avtal om färdtid eller restid ändras ju varje år och då får man ändra beloppen i avsedd resmall).På reseräkningen ser

Du
hjälprutor för att fylla i blanketten och de innehåller även avtalstexten om resor. Som Du ser har jag  kopierat årets (2012) Skatteverkets SKV-cirkulär och de finns med i filarkivet och i zip-filen, Du får av mig.

P.S  Reseräkningsrutinen är uppdaterad per 11 juni 2014. Jag har kopierat ner Riksskatteverkets SKV-filer om rese- och traktamentsbestämmelser, Bilersättning och Kostförmåner, som gäller fr o m 2014 och lagt in dem i rutinen och Du har de filerna i Filarkiven. Det enda som ändrats än så länge är Utlandstraktamenten/Normalbelopp. D.S
LYCKA TILL!          
Marianne Malmgren


Kontakt: Marianne Malmgren
Senast uppdaterad 2015-09-27

E-post:  026169134@telia.com