Välkommen till min hemsida !

 

 

RESERÄKNINGSMALLAR för inrikes och utrikes tjänsteresor
samt

 

Hjälp att spela SUDOKU

 


 

Om mig

 

LäsMIG
Excel resor

LäsMIG OpenOffice resor

LäsMIG SUDOKU

 

Filarkiv

 

Bildarkiv


Webbadresser
 

Åter till
Startsidan

 

 

LäsMIG om Reseräkningar i programmet Microsoft Excel:
 

OBS!  Du måste ha MICROSOFT OFFICE EXCEL installerat på Din dator, för att använda detta program om Du vill göra om programmet till Dina önskemål eller uppdatera mallarna för nytt år. Men vill Du bara titta på filerna i Ms Excel och Word kan Du på Internet hämta hem Microsoft Excel Viewer och Microsoft Word Viewer.
 

Filerna för reseräkningarna, som Du skall ha i Din mapp (t ex RESOR) på Din hårddisken, får Du efter anmälan till mig på E-post, så skickar jag en zip-fil (komprimerad fil) med alla filer, som Du behöver tillbaka till Dig. Du kan också kopiera filerna under fliken Filarkiv till den mapp Du skapat på Din hårddisk. Pröva på Resmallarna här nedan. De finns ju i Filarkivet – tänk på att aktivera makronen, då Du får frågan om det.

    Du öppnar RESEFLER.XLT = MALL, som avser Förrättningar och tjänsteresor inom landet
    Du öppnar RESEUT.XLT = MALL, som avser Utrikes resor
    LÄSMIG_om Reseräkningar i Excell.doc är denna fil
 

Gör så här:
Alternativ om Du vill använda den här reseräkningsrutinen (Inrikes- eller Utrikesresa), som Du önskar öppna direkt hos Dig:  Ta reda på vilken enhet (t ex C) och i vilken mapp (t ex Resor) på datorn Du lagt reseräkningsfilerna.
Antingen startar Du EXCEL och öppnar den fil Du önskar eller också dubbelklickar Du på den fil Du önskar, så öppnas EXCEL och filen automatiskt. Om Du skulle vilja ändra eller lägga till variabler, så gör Du det under menyn Infoga - Namn längst upp i fönstermenyn. Du kan titta i jpg-filerna Namn …osv. vilka namn på variabler jag använt för beräkningarna i reseräkningarna jag gjort.
 

Mallarna är skrivskyddade, så när Du vill spara Din ifyllda reseräkning, måste Du döpa om den till eget namn för resan, som får ändelsen .xls. Detta är för Din säkerhets skull, att de är säkrade, så att Du inte ändrar själva grundfilen, när Du skriver en ny reseräkning.
 

Vill Du ändra något i själva programmet, måste Du själv för det tillfället ta bort Skyddet, vilket Du gör under Verktyg – Skydda dokument och tar bort bockarna vid Kalkylblad och Arbetsbok. Men var försiktig! så Du inte glömmer/det är lätt att glömma att Skydda programmet och Spara igen efter en eventuell ändring. På reseräkningen finns hjälprutor för att fylla i blanketten och de innehåller även avtalstexten om resor. De är gjorda på makroblad (med samma namn som filen men mes slutändelsen .xlm), det är därför Du får frågan om Du vill aktivera makron, när Du öppnar mallen och Du skall svara Ja att Du vill aktivera.
P.S  Jag har kontrollerat med Skatteverket Inrikes Traktamentens-, Bil- och Kostförmåners ersättningar är idag 2014-06-11 desamma för åren 2014.  Endast Utlandstraktamenten/Normalbelopp är kan vara ändrade för år 2014. Gällande SKV är inlagda i Filarkiven för resor i Excel och OpenOffic

LYCKA TILL!   
Marianne Malmgren  


Kontakt: Marianne Malmgren
Senast uppdaterad 2015-09-27

E-post:  026169134@telia.com