Välkommen till min hemsida !

 

RESERÄKNINGSMALLAR för inrikes och utrikes tjänsteresor
samt

 

Hjälp att spela SUDOKU

 

 


 

Om mig

 

LäsMIG
Excel resor

LäsMIG OpenOffice resor

LäsMIG SUDOKU

 

Filarkiv

 

Bildarkiv


Webbadresser
 

Åter till
Startsidan

 

           Här eller på nästa sida ser Du mall för tjänsteresor i Sverige ut:
 

 

        

    Här ser Du hur mall för utrikes tjänsteresor ut:

 

 

 

 

 

 

 

       Så här ser en SUDOKU tabell ut:

 

                                                                


 

Kontakt: Marianne Malmgren
Senast uppdaterad 2017-06-20

E-post:  026169134@telia.com